O projektu CZELTA

ALTA LOGO

Cílem projektu CZELTA je fundamentální výzkum v oblasti vysokoenergetického kosmického záření. Projekt má vedle vědeckého též pedagogický účel. V rámci projektu je budována síť detekčních stanic spršek sekundárního kosmického záření, které jsou převážně umísťovány na střechách vybraných středních škol v ČR. Podobně jako v dalších zemích EU, v Kanadě a USA jsou i u nás studenti středních škol aktivně zapojováni do tohoto projektu, což přispívá k zatraktivnění a zkvalitnění výuky na středních školách.