Práce studentů

Projektu se při studiu na střední škole účastili tito studenti:
2006 – 2007
Jakub Čermák, Petr Drábek, Marek Scholle

2007 – 2008
Jiří Slabý, Petr Šedivý, Petr Bouchner:

2008 – 2009
Jan Hubík: Hromadné zpracování dat o kosmickém záření
Lukáš Fajt

2009 – 2010
Lukáš Fajt: Gama záblesky

2010 – 2011
Petr Kouba: Software pro zpracování a analýzu dat projektu CZELTA

2011 – 2013
Veronika Valešová: Detekce sekundárního kosmického záření v závislosti na meteorologických podmínkách
Martin Quarda
Filip Rychnovský

Prezentace o historii práci studentů na projektu CZELTA

2013-2014
Josef Gajdůšek:

Práce studentů na Czeltě ke stažení: